Мобильная клиника: как медицинские поезда помогают жителям отдаленных регионов.

https://www.nur.kz/health/healthcare/1997174-mobilnaya-klinika-kak-meditsinskie-poezda-pomogayut-zhitelyam-otdalennyh-regionov/

15.11.2022