Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание

https://kazpravda.kz/n/meditsinskiy-poezd-posetit-novye-oblasti-kazahstana-raspisanie/

20.06.2022