Елімізде халыққа тегін медициналық қызмет көрсететін пойыз жолға шықты

https://almaty.tv/kz/news/meditsina/1203-salamatty-kazakstan-meditsinalyk-poyyzy-dgolga-shykty

20.06.2022